1 Lưu Huỳnh Thanh Trà Đại học-Anh văn Dạy lớp Tổ trưởng
2 Lưu Trúc Thanh Thảo Đại học-Anh văn-Hàn Dạy lớp Tổ phó
3 Nguyễn Hiếu Chung Đại học-Anh Văn Phó Hiệu trưởng  
4 Nguyễn Thị Vàng Cao đẳng-Anh-Pháp Dạy lớp  
5 Huỳnh Thị Minh Đức Đại học-Anh Văn Dạy lớp  
6 Nguyễn Thị Hồng Cúc Đại học-Anh Văn Dạy lớp  
7 Nguyễn Kim Anh Đại học-Anh Văn Dạy lớp  
8 Nguyễn Thị Bích Vân Đại học-Anh Văn Dạy lớp