1 Lê Thị Hoài Đại học-GDCD Dạy lớp Tổ trưởng
2 Trần Xuân Mạnh Đại học-Sử Dạy lớp Tổ phó
3 Phạm Trần Thanh Bình Cao đẳng-Địa Dạy lớp  
4 Phan Thị Quỳnh Như Đại học-Địa Dạy lớp  
5 Võ Bằng Nhuận Đại học-Sử Dạy lớp  
6 Nguyễn Văn To Cao đẳng-Sử – Địa Dạy lớp  
7 Hứa Thị Nhung Đại học-Sử Dạy lớp