1 Trần Thị Mùi Đại học-Văn Dạy lớp Tổ trưởng
2 Vũ Thị Liễu Đại học-Văn-KTPV Dạy lớp Tổ phó
3 Nguyễn Thị Thanh Đại học-Văn Dạy lớp  
4 Nguyễn Thành Đức Đại học-Văn Dạy lớp  
5 Trương Trần Hoài Giao Đại học-Văn Dạy lớp  
6 Nguyễn Thị Trang Đại học-Văn Dạy lớp  
7 Mai Phương Yến Đại học-Văn Dạy lớp  
8 Hoàng Thị Thu Hương Đại học-Văn Dạy lớp  
9 Võ Nguyễn Thuận Khanh Đại học-Văn Dạy lớp  
10 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học-Văn Dạy lớp  
11 Nguyễn Ngọc Hồng Quyên Thạc sĩ-Văn Dạy lớp