DANH SÁCH TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ

STT Họ và tên Môn dạy Chức vụ
1 Lê Hùng Huy Vật lí Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Hồng Vật lí Tổ Trưởng
3 Lê Thị Mai Vật lí Tổ Phó
4 Nguyễn Ngọc Anh Vật lí
5 Trần Đại Nghĩa Vật lí
6 Trần Huỳnh Minh Phúc Vật lí
7 Vũ Cẩm Tú Vật lí
8 Trần Thị Thanh Duyên Vật lí
9 Trần Thị Hiền Công nghệ
10 Nguyễn Hữu Trung Công nghệ