Lịch công tác tuần 01 năm học 2018-2019

Tên file:
Đăng ngày:
Sửa ngày:
Ngày ký: 20/08/2018
Ngày hiệu lực: 20/08/2018
Người đăng: thcsphulong
Kích thước:
Tải về

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (20/8/2018 – 26/8/2018)

NĂM HỌC 2018 – 2019

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU
Hai

20/8/2018

–         Chào cờ.

–         SHCN.

–         Dạy và học tuần 01.

–         Tổ chức bán trú cho HS K6,9 và các lớp TATC.

–         Dạy và học tuần 01.

–         SHCN.

–         SHDC.

Ba

21/8/2018

–         Dạy và học.

–         HT công tác trường THCS CVL theo QĐ

–         Dạy và học.

–         HT công tác trường THCS CVL

22/8/2018

–         Dạy và học.

–         HT công tác trường THCS CVL

–         Dạy và học.

–         HT công tác trường THCS CVL

Năm

23/8/2018

–         Dạy và học. –         Dạy và học.
Sáu

24/8/2018

–         Dạy và học. –         Dạy và học.
Bảy

25/8/2018

Họp CM – ĐT – HĐSP lúc 7h30.

Lái Thiêu, ngày 20 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

       PHAN LÊ HUY