Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
17/02/2020Tổ Toán - TinÔn tập Toán 8 Tải về
15/02/2020Tổ Toán - Tin Ôn tập Toán 8 ( Đại số) Tải về
15/02/2020Tổ Toán - TinÔn tập Toán 6 ( Đại số) Tải về
15/02/2020Tổ Toán - TinÔn tập Toán ( hình) 6 Tải về
15/02/2020Tổ Toán - TinTóm tắt kiến thức Toán 7 Tải về
12/02/2020Tổ Hóa - SinhÔn tập môn Hóa học 8 Tải về
12/02/2020Tổ Hóa - SinhÔn tập môn Hóa học 9 Tải về
12/02/2020Tổ tiếng AnhÔn tập môn tiếng Anh 6 Tải về
12/02/2020Tổ Tiếng AnhÔn tập môn tiếng Anh 7 Tải về
12/02/2020Tổ Vật líÔn tập Vật lí 8 Tải về
12/02/2020Tổ Vật líÔn tập Vật lí 7 Tải về
12/02/2020Tổ Vật líÔn tập Vật lí 6 Tải về
12/02/2020Tổ Ngữ vănÔn tập Ngữ văn 8 Tải về
Tổ Ngữ vănKiến thức cơ bản Ngữ văn 9 Tải về
12/02/2020Tổ Ngữ vănBài tập Ngữ văn 6 Tải về
12/02/2020Tổ Ngữ vănÔn tập Ngữ Văn 7 Tải về
12/02/2020Tổ Vật líBài tập Vật lí 9 Tải về
11111109/10/2018Trường THCS Phú Longkế hoạch.... Tải về