Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
26/LCT- THCS PL26/02/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 26 Tải về
25/LCT- THCS PLHiệu trưởng- trường THCS Phú LongTuần 25- Nghỉ Tết nguyên đán Tải về
24/LCT- THCS PL29/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 24 Tải về
23/LCT- THCS PL22/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 23 Tải về
22/LCT- THCS PL15/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 22 Tải về
21/LCT- THCS PL 08/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 21 Tải về
20/LCT- THCS PL02/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 20 Tải về
19/LCT- THCS PL25/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 19 Tải về
18/LCT- THCS PL18/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 18--- Thi HKI Tải về
17/LCT- THCS PL11/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 17 Tải về
16/LCT- THCS PL04/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 16 Tải về
15/LCT- THCS PL27/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 15 Tải về
14/LCT- THCS PL20/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 14 Tải về
13/LCT- THCS PL13/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 13 Tải về
12/LCT- THCS PL06/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 12 Tải về
11/LCT- THCS PL30/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 11 Tải về
10/LCT- THCS PL23/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 10 Tải về
09/LCT- THCS PL16/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 9 Tải về
08/LCT- THCS PL09/10/2017Lịch công tác tuần 8 Tải về
07/LCT- THCS PL02/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 7 Tải về
06/LCT- THCS PL25/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 6 Tải về
05/LCT- THCS PL18/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 5 Tải về
04/LCT- THCS PL11/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 4 Tải về
03/LCT-THCS PL04/09/2017Hiệu trưởng - trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 3 Tải về
02/LCT-THCS PL28/08/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 2 Tải về
01/LCT-THCS PL21/08/20017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 1 Tải về