Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
08/LCT-THCSPL26/10/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 08 Tải về
07/LCT-THCSPL19/10/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 07 Tải về
06/LCT-THCSPL12/10/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 06 Tải về
05/LCT- THCSPL05/10/2020HIệu trưởngLịch công tác tuần 05 Tải về
04/LCT-THCSPL28/09/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 04 Tải về
03/LCT-THCSPL21/09/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 03 Tải về
02/LCT-THCSPL14/09/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 02 Tải về
01/LCT-THCSPL07/09/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 01 Tải về
30/LCT - THCSPL18/05/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 30 Tải về
29/LCT - THCSPL11/05/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 29 Tải về
28/LCT - THCSPL04/05/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 28 Tải về
22/LCT-THCSPL13/01/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 22 Tải về
21/LCT-THCSPL06/01/2020Hiệu trưởngLịch công tác tuần 21 Tải về
20/LCT-THCSPL30/12/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 20 Tải về
19/LCT-THCSPL23/12/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 19 Tải về
18/LCT-THCSPL11/12/2019Hiệu trưởngLịch công tác và kiểm tra HK I Tải về
17/LCt-THCSPL09/12/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 17 Tải về
16/LCT-THCSPL02/12/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 16 Tải về
15/LCT-THCSPL25/11/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 15 Tải về
13/LCT-THCSPL11/11/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 13 Tải về
14/LCT-THCSPL18/11/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 14 Tải về
12/LCT-THCSPL04/11/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 12 Tải về
11/LCT-THCSPL28/10/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 11 Tải về
10/LCT-THCSPL21/10/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 10 Tải về
08/LCT-THCSPL07/10/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 08 Tải về
09/LCT-THCSPL14/10/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 09 Tải về
07/LCT-THCSPL30/09/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 07 Tải về
06/LCT-THCSPL23/09/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 06 Tải về
05/LCT-THCSPL16/09/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 05 Tải về
04/LCT-THCSPL09/09/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 04 Tải về
03/LCT-THCSPL02/09/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 03 Tải về
02/LCT-THCSPL26/08/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 02 năm học 2019-2020 Tải về
01/LCT-THCSPL19/08/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 01năm học 2019-2020 Tải về
34/LCT-THCSPL22/04/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 34 Tải về
33/LCT-THCSPL16/04/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 33 Tải về
32/LCT-THCSPL08/04/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 32 Tải về
31/LCT-THCSPL01/04/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 31 Tải về
30/LCT-THCSPL25/03/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 30 Tải về
29/LCT-THCSPL18/03/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 29 Tải về
28/LCT-THCSPL13/03/2019Hiệu trưởngLịch côngntác tuần 28 Tải về
28/LCT-THCSPL11/03/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 26 Tải về
27/LCT-THCSPL04/03/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 27 Tải về
26/LCT-THCSPL25/02/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 26 Tải về
24/LCT - THCSPL11/02/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 24 Tải về
23/LCT-THCSPL21/01/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 23 Tải về
22/LCT-THCSPL14/01/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 22 Tải về
21/LCT-THCSPL07/01/2019Hiệu trưởngLịch công tác tuần 21 Tải về
20/LCT-THCSPL07/12/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 20 Tải về
LKTHK I03/12/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 18 Tải về
17/LCT-THCSPL10/12/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 17 Tải về
16/LCT-THCSPL03/12/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 16 Tải về
15/LCT-THCSPL27/11/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 15 Tải về
14/LCT-THCSPL19/11/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 14 Tải về
13/LCT-THCS PL12/11/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 13 Tải về
11/LCT-THCSPL29/10/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 11 Tải về
10/LCT-THCSPL22/10/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 10 Tải về
08/LCT-THCSPL08/10/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 08 Tải về
07/LCT-THCSPL01/10/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 07 Tải về
06/LCT-THCSPL24/09/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 06 Tải về
05/LCT-THCSPL17/09/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 05 Tải về
04/LCT10/09/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 04 Tải về
03/LCT03/09/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 03 Tải về
02/LCT-THCSPL27/08/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 02 Tải về
01/LCT-THCSPL20/08/2018Hiệu trưởngLịch công tác tuần 01 năm học 2018-2019 Tải về
26/LCT- THCS PL26/02/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 26 Tải về
25/LCT- THCS PLHiệu trưởng- trường THCS Phú LongTuần 25- Nghỉ Tết nguyên đán Tải về
24/LCT- THCS PL29/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 24 Tải về
23/LCT- THCS PL22/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 23 Tải về
22/LCT- THCS PL15/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 22 Tải về
21/LCT- THCS PL 08/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 21 Tải về
20/LCT- THCS PL02/01/2018Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 20 Tải về
19/LCT- THCS PL25/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 19 Tải về
18/LCT- THCS PL18/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 18--- Thi HKI Tải về
17/LCT- THCS PL11/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 17 Tải về
16/LCT- THCS PL04/12/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 16 Tải về
15/LCT- THCS PL27/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 15 Tải về
14/LCT- THCS PL20/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 14 Tải về
13/LCT- THCS PL13/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 13 Tải về
12/LCT- THCS PL06/11/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 12 Tải về
11/LCT- THCS PL30/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 11 Tải về
10/LCT- THCS PL23/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 10 Tải về
09/LCT- THCS PL16/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 9 Tải về
08/LCT- THCS PL09/10/2017Lịch công tác tuần 8 Tải về
07/LCT- THCS PL02/10/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 7 Tải về
06/LCT- THCS PL25/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 6 Tải về
05/LCT- THCS PL18/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 5 Tải về
04/LCT- THCS PL11/09/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 4 Tải về
03/LCT-THCS PL04/09/2017Hiệu trưởng - trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 3 Tải về
02/LCT-THCS PL28/08/2017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 2 Tải về
01/LCT-THCS PL21/08/20017Hiệu trưởng- trường THCS Phú LongLịch công tác tuần 1 Tải về