Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
22/BC-THCSPL02/10/2019Hiệu trưởngBáo cáo thực hiện QCDC 2018-2019 Tải về
Trường THCS Phú LongBáo cáo 3 công khai Tải về
Trường THCS Phú LongBáo cáo 3 công khai Tải về
Trường THCS Phú LongCông khai tài chính Tải về
THCS Phú LongBa công khai 2017 -2018 Tải về
27/09/2017Trường THCS Phú LongBáo cáo ba công khai năm học 2016-2017 Tải về
28/12/2017Trường THCS Phú LongBáo cáo ba công khai năm học 2017-2018 Tải về